Eurojuris Belgium & Nederland joint meeting in Gent 17/11/2023

Vanaf 13u 30: Belvedère verdiep boekentoren
Ontvangst met koffie en sandwiches (normaal niet toegankelijk!)
https://boekentoren.gent/nl/erfgoed/gebouw

14u15 – 15u15:  Belvedère verdiep
Spreker 1 : Prof. Cedric Vanleenhove : Haags verdrag grensoverschrijdende tenuitvoerlegging  (in werking vanaf september 2023!)
https://www.ugent.be/re/mpor/cfdr/en/about-us/cedric-vanleenhove.htm

15u15 – 16u15:  Boekentoren
Rondleiding in de boekentoren met exclusieve gids Mevr. Sylvia Van Peteghem (oud hoofbibliotecaris UGENT – gelauwerd met de cultuurprijs Vlaanderen en initiatiefneemster renovatie boekentoren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Van_Peteghem

16u30 – 17u30:  Belvedère verdiep
Spreker 2 : Prof. Georges Martyn : Recht in Gentse Kunstwerken

De opleiding is erkend door de OVB voor twee studiepunten ! 
Dossiernummer OVB : C-2023-109.

17u30 – 19u:  Einde academisch gedeelte en start stadswandeling Exclusieve gids Mr. Marc Callant – kenner van Gent

19u:  Aperitief Cercle la Concorde Exclusieve locatie op de Kouter : deze club werd opgericht in 1808 en werd na de Belgische onafhankelijkheid een bastion van de orangistische (Nederlandgezinde) hoge burgerij. Een ideale plaats om onze Nederlandse confrères te ontvangen!

19u30 – 22u30:  3 gangen diner
https://www.concordegand.be/nl

A partir de 13h30 : boekentoren – Niveau  Belvedère
Réception avec café et sandwiches (non accessible en temps normal !)
https://boekentoren.gent/nl/erfgoed/gebouw

14h15 – 15h15 : Niveau Belvedère
Orateur 1 : Prof Cedric Vanleenhove : Convention de La Haye sur l’exécution transfrontalière (en vigueur à partir de septembre 2023 !)
https://www.ugent.be/re/mpor/cfdr/en/about-us/cedric-vanleenhove.htm

15h15 – 16h15 : Boekentoren
Visite guidée de la Boekentoren par Mme Sylvia Van Peteghem (ancienne bibliothécaire en chef de l’Université de Gand – lauréate du Prix culturel des Flandres et initiatrice du projet de rénovation de la Boekentoren).
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Van_Peteghem

16h30 – 17h30 : Niveau Belvedère
Orateur 2 : Prof. Georges Martyn : Le droit dans les œuvres d’art gantoises

Une demande de reconnaissance des formations a été introduite pour l’octroi de points de formation.

17h30 – 19h : Fin de la partie académique et début de la visite guidée de la ville par M. Marc Callant – grand connaisseur de Gand

19h : Apéritif au Cercle la Concorde Emplacement exclusif sur le Kouter : Fondé en 1808, ce club est devenu un bastion de la haute bourgeoisie orangiste (d’esprit néerlandais) après l’indépendance de la Belgique. Un lieu idéal pour accueillir nos confrères hollandais !

19h30 – 22h30 : dîner 3 services
https://www.concordegand.be/nl

Inschrijvingsformulier - Formulaire d'inscription